...

Flyttservice för Företag

Vi har lång erfarenhet av att planera och utföra flyttningar åt företag. Bland våra kunder finns privata företag, statliga företag, kommun och landsting och Försvarsmakten.

Företagsservice

Eftersom vi är en flyttfirma hjälper vi er gärna med externa och interna flyttar men vi kan göra så mycket mer. Vi kan sköta vaktmästerisysslor och kabelsanera. Vi är duktiga på montering av både möbler och annan inredning. Vi finns som en resurs om era egna montörer behöver extra bemanning under kortare eller längre perioder.

I vår arkivservice ingår förutom att vi kan hålla ordning på era pärmar att vi kan hjälpa till med er gallring. Destruktionen kan ske både som vanlig återvinning och sekretessförbränning.

Avveckling har blivit en viktig del av vårt arbete. Om ni byter ut möbler eller av någon annan anledning vill göra er av med inredning så hjälper vi er att sälja, skänka eller källsortera det som blivit överflödigt. Bra för miljön och bra för ekonomin!

Kontorsflytt

Vi har lång erfarenhet av att planera och utföra flyttningar åt företag. . Bland våra kunder finns privata företag, statliga företag, myndigheter, kommuner, landsting och Försvarsmakten. Ska ni flytta utomlands eller bara omorganisera på kontoret? Vi använder oss av modern teknik och har utrustningen och kompetensen som krävs för att genomföra stora flyttningar på kort tid.

Vi erbjuder full service och ser till att er produktion störs så lite som möjligt. Involvera oss gärna så tidigt som möjligt, vi har stor erfarenhet av att projektleda stora flyttar.

Vi flyttar allt som ni behöver flytta, datorutrustning, kassaskåp, arkiv, lager, lagerinredning, maskinlinjer eller känslig konst. Intet mänskligt är oss främmande! Efter flytten tillhandahåller vi avveckling av gammal inredning och flyttstädning av de gamla lokalerna.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.